Winston Churchill

„Gadatliwe kobiety mówią, by nic nie powiedzieć; gadatliwi mężczyźni, by nic nie robić.”

Winston Churchill

Inne cytaty: