Winston Churchill

„Dyktatorzy jeżdżą na tygrysach, z których boją się zsiąść, a tygrysy czasem głodnieją. ”

Winston Churchill

Inne cytaty: