William Shakespeare

„Wołać będzie: mordować! I spuści psy wojny. ”

William Shakespeare

Inne cytaty: