Umberto Eco

„Uważasz, że piękne jest dzieło stworzenia, choć zaczaiła się w nim śmierć?”

Umberto Eco

Inne cytaty: