Tina Turner

„Nie pragnęła mieć dzieci. Nie miała uczuć macierzyńskich. Wyłącznie rodziła. ”

Tina Turner

Inne cytaty: