Stendhal

„Kobieta chłodna to kobieta, która nie spotkała jeszcze mężczyzny, którego musi kochać. ”

Stendhal

Inne cytaty: