Stendhal

„Iluż mężczyzn nie umie inaczej poruszyć serca kobiety, jak tylko je raniąc. ”

Stendhal

Inne cytaty: