[object Object]
Robert Frost

„Na rozwidleniu dróg gdym stanął, wybrałem tę mniej uczęszczaną.”

Robert Frost

Inne cytaty: