Orhan Pamuk

„Pana serce pełne jest dobra, tylko boi się pan uwierzyć w Boga.”

Orhan Pamuk

Inne cytaty: