Octave Mirbeau

„Śmiech najczęściej oznacza nieczułość na piękno.”

Octave Mirbeau

Inne cytaty: