Nikołaj Gogol

„W rękach dobrego lekarza i woda staje się lekarstwem. ”

Nikołaj Gogol

Inne cytaty: