Molier

„Nie wiem, na co tam panu zaraz idzie chętka,Lecz ja znów do pożądań nie jestem tak prędkaI choćbyś stał tu nagi od dołu do góry,Nie skusiłby mnie widok całej pańskiej skóry.”

Molier

Inne cytaty: