Molier

„Kto czegoś pragnie, łatwo zwiedzionym być może,A jego własna próżność w tym nam dopomoże.”

Molier

Inne cytaty: