Molier

„Duża dziewczyna nieprawdaż? Ale złe zielsko zawsze prędko rośnie.”

Molier

Inne cytaty: