Miguel de Cervantes

„Zniewagi zwykły budzić gniew w najpokorniejszych sercach. ”

Miguel de Cervantes

Inne cytaty: