Miguel de Cervantes

„Sprawy ludzkie nie są wieczne, jeno stale od swego początku ku końcowi ostatecznemu zmierzają, osobliwie zaś życie ludzkie.”

Miguel de Cervantes

Inne cytaty: