Menander

„Małżeństwo jest złem, ale jest to zło konieczne.”

Menander

Inne cytaty: