Menander

„Czas goi wszelkie rany.”

Menander

Inne cytaty: