Margaret Thatcher

„UE jest skazana na niepowodzenie, gdyż jest czymś szalonym, utopijnym projektem, pomnikiem pychy lewicowych intelektualistów.”

Margaret Thatcher

Inne cytaty: