Margaret Thatcher

„Podobanie się wszystkim nie jest zajęciem dla polityków.”

Margaret Thatcher

Inne cytaty: