Margaret Thatcher

„Nieszczęścia własne nie uprawniają nas do unieszczęśliwiania innych.”

Margaret Thatcher

Inne cytaty: