Leszek Kołakowski

„Ponosi się zasłużone kary za niezasłużone przewagi.”

Leszek Kołakowski

Inne cytaty: