Johann Wolfgang von Goethe

„Błądzi człowiek, póki dąży. ”

Johann Wolfgang von Goethe

Inne cytaty: