Jim Morrison

„Film dostarcza swego rodzaju fałszywej wieczności. ”

Jim Morrison

Inne cytaty: