Józef Piłsudski

„Bo ni z tego ni z owego mamy Polskę na pierwszego.”

Józef Piłsudski

Inne cytaty: