Józef Piłsudski

„Ameryka dała nam serce w pomocy, przykład w metodzie pracy. Dziękujemy za jedno i drugie. ”

Józef Piłsudski

Inne cytaty: