Henryk Sienkiewicz

„Przyjaźń z kobietą zawsze kończy się miłością.”

Henryk Sienkiewicz

Inne cytaty: