George Patton

„Moi żołnierze mogą zjeść swoje paski, ale moje czołgi potrzebują paliwa. ”

George Patton

Inne cytaty: