George Patton

„Dobry plan wykonany natychmiast jest lepszy niż idealny plan wykonany dziesięć minut później. ”

George Patton

Inne cytaty: