Friedrich Nietzsche

„Dziękuję niebu, że we wszystkich swoich instynktach pozostałem Polakiem.”

Friedrich Nietzsche

Inne cytaty: