Frank Zappa

„Łatwiej byłoby spłacić nasz narodowy dług niż zneutralizować dalekosiężne skutki naszej narodowej głupoty.”

Frank Zappa

Inne cytaty: