Frank Zappa

„Każdy ma prawo być szczęśliwym na swoich własnych warunkach.”

Frank Zappa

Inne cytaty: