François Mauriac

„W chwili, w której umiera w nas dziecko, zaczyna się starość.”

François Mauriac

Inne cytaty: