Fidel Castro

„Model kubański nie działa już nawet dla nas. ”

Fidel Castro

Inne cytaty: