Eddie Vedder

„Otrzymana miłość jest miłością zachowaną. ”

Eddie Vedder

Inne cytaty: