Donald Tusk

„Bezpiecznej Polski nie zbuduje się z ludźmi, dla których nienawiść, obsesja, kompleksy są główną motywacją działania. ”

Donald Tusk

Inne cytaty: