Charles Bukowski

„Łatwo pisze się tylko o dziwkach, pisanie o wartościowej kobiecie to już nie taka prosta sprawa.”

Charles Bukowski

Inne cytaty: