Budda Siakjamuni

„Umysł jest jak malarz. Umysł wytworzył złożenia. Wszystkie istniejące światy są obrazami namalowanymi przez umysł.”

Budda Siakjamuni

Inne cytaty: