Bertrand Russell

„Bać się miłości, to bać się życia; kto boi się życia, jest już trzy czwarte martwy. ”

Bertrand Russell

Inne cytaty: