Bertrand Russell

„Strach przed miłością to strach przed życiem, a kto boi się życia, tego już w trzech czwartych uważać można za umarłego.”

Bertrand Russell

Inne cytaty: