Barack Obama

„Musimy powiedzieć sobie otwarcie, że w działaniach na rzecz globalizacji trzeba dokonać korekty kursu. (…) Zbyt często piewcy globalizacji ignorowali pogłębiające się nierówności. ”

Barack Obama

Inne cytaty: