Arystoteles

„Cnota to złoty środek między dwoma występkami. ”

Arystoteles

Inne cytaty: