Arystoteles

„Całość to więcej niż suma jej składników. ”

Arystoteles

Inne cytaty: