Arystoteles

„Wszystkim ludziom właściwy jest z natury pęd do życia we wspólnocie.”

Arystoteles

Inne cytaty: