Arystoteles

„Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym. ”

Arystoteles

Inne cytaty: