Arystoteles

„Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy.”

Arystoteles

Inne cytaty: