Arystoteles

„(…) celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy praktycznej działanie. ”

Arystoteles

Inne cytaty: