Arystoteles

„Co więcej, Ziemia i inne ciała muszą z konieczności pozostawać w swym właściwym miejscu i mogą być zeń usunięte tylko siłą. ”

Arystoteles

Inne cytaty: