Anton Czechow

„Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją. ”

Anton Czechow

Inne cytaty: