Anton Czechow

„Kobieta staje się przyjacielem mężczyzny według następującej kolejności: najpierw kompani, później kochankowie, a następnie tylko przyjaciele. ”

Anton Czechow

Inne cytaty: